Brexitkaos, fremvekst av nasjonalistiske bevegelser i Europa, uventede valgresultater og en verden full av spionasje og overvåkning. Mange av vestens problemer kan angivelig spores tilbake til en eller annen form for russisk innblanding, av liten eller stor skala, i verdens politiske og økonomiske systemer.

Men hva er realiteten i en verden full av desinformasjon, feilinformasjon og alternative fakta? Hva er sannheten og hvem lager fiksjonen? Er det media som, for å lage store overskrifter, overdriver situasjonen, eller er det virkelig et enormt, koordinert program rettet mot å destabilisere de som ikke følger Moskvas agenda?

I nord er den russiske tilstedeværelsen mye mer enn global politikk. Historiske band, handel og felles erfaringer har formet regionen politisk, økonomisk og kulturelt, og har bidratt til at Russland er sterkt til stede i det offentlige rom på tvers av grenser. Hvordan passer dette inn når man vurderer russisk innflytelse i verden i dag?

Velkommen til Barents Spektakel 2020, hvor vi inviterer til å trekke sammen alle ledetrådene og finne ut
–- styrer Russland alt?