Transborder Café:
Det gode liv – hva skal vi leve for (i nord)?

20.02
18:00 - 20:00
Digital / Kirkenes / Murmansk
Gratis
Hybrid (Local and Digital)

Begrenset antall gratisbilletter til alle Transborder Cafés slippes på ticketco torsdag 11.02. Samtlige vil også bli streamet live til www.barentsspektakel.no og Stream Cube på torget.

Transborder Café:
Det gode liv – hva skal vi leve for (i nord)?

Panelister inkluderer: forfatteren Martin J. Nygaard, Sámi danser og koreograf Auri Ahola, professor i eksistensiell psykologi, Tatjana Schnell, sosiolog Katya Korableva, og teatersjef på Arctic Theater, Murmansk Evgeny Goman og professor Ove Jacobsen

Kulturinnslag: Kvae & Bark og Irina Volkova. 

Moderator: Anki Gerhardsen

Host i Murmansk: Maria Matveeva

Under Barents Spektakel 2021 inviterer Transborder Café til viktige grenseoverskridende debatter og diskusjoner for Barentsregionen.

Ved hjelp av digitale løsninger bygger lørdagens utgave på tema for festivalens symposium, ‘det gode liv’, og ser på betydningen dette viktige kulturelle spørsmålet  har i grensesamfunnene i nord.

Det gode liv’ blir ofte beskrevet gjennom ideer rundt det å leve enkelt, og å leve godt – å eksistere i verden uten unødvendige komplikasjoner, overflod, og kommersielle goder. Som en kobling til naturen, og en nøkkel til de  større spørsmål rundt hva det vil si å være lykkelig. Og hvordan vi alle kan få tilgang til lykken?

Som en  holdning som fremmer fravær av bekymring for trivielle ting, og retter oppmerksomhet mot selve livet,  kan vi stille spørsmålet – er dette noe vi mestrer i nord? Hva er det som konkret representerer ‘det gode liv’? Hvilke forskjeller finnes i våre grensesamfunn rundt dette temaet?

Har dette vært en form for motstandskraft under pandemien? Burde ‘det gode liv’ være et samfunnsmål for det å leve, eller er det en luksus som kun de få privilegerte har tilgang til? Hva er fordelene og konsekvensene av å oppmuntre til og søke etter ‘det gode liv?’

Panelister

Ove Jacobsen

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han har doktorgrad (Dr. Oecon.) fra Norges Handelshøgskole. I tillegg har han 3 mastergrader; i markedsføring, bedriftsøkonomi og filosofi, og opplever selv at han aldri blir ferdig utlært. I tillegg til å holde forelesninger innenfor økologisk økonomi, miljøledelse, vitenskapsfilosofi og etikk har han utgitt et stort antall bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt. Jakobsen blir ofte invitert som foredragsholder på konferanser, seminarer, workshops og offentlige møter.  mer www.ovejakobsen.com

Auri Ahola

Auri Ahola er en finsk-samisk danser med en omfattende karriere både i den finske nasjonalballetten samt ledende finske samtids dansekompanier; hun har opptrådt på en rekke dansearenaer og destivaler internasjonalt. Nå bor hun i Inari, hvor hun jobber som danser og koreograf.

Martin J. Nygaard

Martin J. Nygaard er en norsk barneforfatter og tekstforfatter. Han har skrevet barnebøker-serien Godteposen og serien for unge voksne: Autofukus, Autopilot og Autonom. Tidligere har han skrevet manus til NRK-dramaet Fellesrommet (1985) sammen med Axel Hellstenius.

Evgeny Goman

Evgeny Goman er teaterregissør, produsent, grunnlegger av Arktisk teater og tidligere kulturminister for Murmansk-regionen. Evgeny har jobbet innen en rekke lokale og internasjonale prosjekter, inkludert Nordic Ungdom Festival, tidligere utgaver av Barents Spektakel og Arctic Frontiers. I 2014 grunnla han den internasjonale Barents Bird Festival, som fortsatt er den største årlige internasjonale kulturelle begivenheten i Murmansk-regionen.

Tatjana Schnell

Tatjana Schnell er professor i religion psykologi og eksistensiell psykologi ved MF Specialized University, Oslo. Forskningen hennes tar for seg fundamental problemer slik som meningen med livet, lidelse, fremmedgjørelse og religiøse/spirituelle/sekulære verdensoppfatninger, og deres praktiske betydning for individer, organisasjoner og samfunn.

Katya Korableva

Katya Korableva, sosialforsker ved Center for Independent Social Research i St. Petersburg, Russland, er engasjert i tverrfaglige bystudier, deltakende praksis for offentlig rom og havnefrontutvikling, prosjekter i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap, kunst, aktivisme og arkitektur.

Moderator

Anki Gerhardsen er en norsk journalist. Hun har blant annet arbeidet for Lofotposten, og bidrar i Aftenposten med artikler og mediekritikk.

Host i Murmansk

Maria Matveeva er PR-sjef for Barents Bird internasjonale kulturfestival. Maria fokuserer på ulike kulturprosjekter og markedsføring på sosiale medier. Hun er også interessert i bærekraft i utviklingen av små territorier, og deltok i Altourism-prosjektet. Sist men ikke minst lærer hun bort samtidsdans og engelsk for barn. Maria elsker det hun gjør og finner stadig inspirasjon til nye ideer og prosjekter.