Sergey Kostyrko & 1999Q
Nolanders: fortellinger om usynlige generasjoner i nord

17.02 - 21.02
Ons 18:00 - 20:00
Tor 15:00 - 20:00
Fre 15:00 - 20:00
Lør 11:00 - 20:00
Søn 11:00 - 15:00
Lokstallen
Gratis
Local with Social Distance

Sergey Kostyrko & 1999Q
Nolanders: fortellinger om usynlige generasjoner i nord

1999Q, filmskaper, visuell kunstner (RU)

1999Q er en visuell kunstner og eksperimentell filmskaper basert i Murmansk. Ved å bruke ulike teknikker tar kunstneren med publikum på en meditativ, sakte flyt gjennom livet i Nord. Hypnotiserende, naturlige mønster blandes sammen og overlapper hverandre, og fanger det langsomme og løsrevete livet i jordas hjørner og ytterkanter.

Sergey Kostyrko, lydkunstner (RU)

Sergey Kostyrko er førsteamanuensis ved universitetet i St. Petersburg og en aktiv lydkunstner og matematiker. Forskningen hans dekker ulike aspekter ved mekanikken og termodynamikken til ‘thin film’ materialer. I senere år har Kostyrko vært aktiv som lydkunstner med fokus på vitenskap og ‘bio art’ prosjekter – i tillegg har han jobbet som støy- og improvisasjonsmusiker.

Prosjektet Nolanders reflekterer rundt fremtidsmulighetene til nord-russiske monotows; byer hvor økonomien blir styrt av én enkel industri eller ett firma. Teamet av kunstnere i prosjektet utforsker den sosiale, kulturelle og økonomiske realiteten til slike industribyer. Ved å tenke nytt rundt betydningen de har idag og sette fokus på ekte mennesker og steder, prøver de å skape en alternativ, subjektiv versjon av utviklingen til disse byene. 

Sovjetunionen la grunnmuren for en mulig bosetting i det europeiske Nord-Russland. Multietniske nykommere, som utgjorde en hel generasjon i nord, hadde en klar tanke om å forme et unikt samfunn som var åpent for nye ideer og mennesker. Nå i en tid hvor den unike statusen til nordiske begynner å bli svekket, har deres barn og etterkommere et annet perspektiv. Ved å revurdere nåtidens betydning, tar kunstnerne med publikum på en reise fra den prehistoriske perioden, gjennom den industrielle utviklingen og videre fram mot den usikre fremtiden til disse territoriene.

Prosjektet Nolanders er produsert av Fridaymilk.