The archives of Matti Aikio:
the idea and image of nature and why self-determination of indigenous peoples is so crucial for all of us.

17.02 - 21.02
Ons 18:00 - 20:00
Tor 15:00 - 20:00
Fre 15:00 - 20:00
Lør 11:00 - 20:00
Søn 11:00 - 15:00
Terminal B
Gratis
Local with Social Distance

The archives of Matti Aikio:
the idea and image of nature and why self-determination of indigenous peoples is so crucial for all of us.

Matti Aikio sitt arbeid er utviklet med Pikene på Broen for Barents Spektakel 2021, og det er en del av festivalprosjektet ‘det gode liv’ / The Sweetness of Living.

Hvilke verdier holder vi fast på i et moderne liv? Hva skjer med disse verdiene når vi midt i en pandemi ikke kan kjøpe oss til lykke som normalt? Hva skjer med individer og samfunn i situasjoner hvor myndighetene innfører nasjonale restriksjoner, og pengekompensasjon blir løsningen for fraværet av et normalt liv?

Å bli forhindret fra en vanlig hverdag, er en kjent følelse for mange urfolk, inkludert samene, som ofte befinner seg fanget mellom ytterpunktene til nasjonalstatenes naturpolitikk. Fra et utenforstående perspektiv blir naturen enten sett på som en ressurs en kan utnytte for egen gevinst, eller som noe som må beskyttes fra menneskelig påvirkning; inkludert påvirkning fra urfolk. Slik er situasjonen på tross av at urfolks kultur og levemåte har vært en del av disse økosystemene i årtusener.

Samiske bygder har i det siste nektet å ta imot pengekompensasjon for industrielle prosjekter som foregår i deres nærområder, og i stedet protestert på utviklingen i sin helhet. Utviklingen fra en økonomi hovedsakelig styrt av gamle tradisjoner og levemåter, mot en moderne pengeøkonomi, kan bli en ond sirkel som fører til at penger og rikdom prioriteres over de dypere meningene med livet.

Under Barents Spektakel 2021 kobler Matti Aikio disse problemstillingene gjennom et nytt, prosessbasert arbeid. Dette vil åpne for spørsmål rundt hvordan og hvorfor slike ulike levemåter er i konstant konflikt, og hva som er grunnlaget for dette.

Gjennom et voksende arkiv materiale, og prosessbasert produksjon i Kirkenes fra midten av januar og gjennom hele festivalen, vil Aikio presentere og aktivere en samling av bøker, tekster, notater, fotografier og videoklipp relatert til temaet.

Matti Aikio sitt arbeid er utviklet med Pikene på Broen for Barents Spektakel 2021, og det er en del av festivalprosjektet.