Ingeborg Annie Lindahl:
Shifting baseline – Beyond the tipping point

17.02 - 21.02
Ons 18:00 - 20:00
Tor 15:00 - 20:00
Fre 15:00 - 20:00
Lør 11:00 - 20:00
Søn 11:00 - 15:00
Sydvarangerparken
Gratis
Local with Social Distance

Ingeborg Annie Lindahl:
Shifting baseline – Beyond the tipping point

«Shifting baseline – Beyond the Tipping Point» er utviklet med Pikene på Broen for Barents Spektakel 2021.

Verket som Ingeborg Annie Lindahl presenterer under Barents Spektakel 2021 er en videreføring av hennes kunstneriske arbeid, som tematisk kretser rundt det paradoks at mennesket som art forsøker å bevare, men samtidig destruerer planeten. Kunsten hennes stiller spørsmål omkring verdi versus varighet.

Kunstneren har fattet interesse for de artsrike palsmyrene som finnes i området vårt. Palsmyrene er følsom for klimaendringer, og kan sees på som varslere for om vi er forbi naturens vippepunkt. De forteller oss om endringer som skjer uten at vi merker det, fordi vi ikke husker eller vet hva de forandres fra. Lindahl er interessert i hvordan vi tilpasser oss en unormal virkelighet, hvor vi gradvis blir vant med unormale naturfenomener, og dermed ser på dem som normalen. Den «nye normalen» er kanskje det farligste miljøproblemet vi har, ved at det er et tap av oppfatning om endring som oppstår når neste generasjon omdefinerer hva som er naturlig.

Montert som en billboard og monumentalt i størrelse, fremstår fremdeles Lindahls arbeid dempet i sine tegninger med kritt på sorte tavler. Balansegangen mellom det alarmerende og subtile står sentralt og kunstneren ønsker å trekke vår oppmerksomhet mot de endringer som skjer så gradvis at vi står i fare for å gå glipp av dem.

the work in progress