Barents Spektakel er Norges mest grensesprengende festival!

Siden 2004 har Barents Spektakel vært en kulturpolitisk cocktail med samtidskunst og musikk, teater og performancer, litteratur, arkitektur, seminarer og debatter som ingredienser – alt krydret med aktuelle problemstillinger relatert til Barentsregionen og nordområdene. 23. – 27. Februar 2022 avvikles den 18.utgaven av festivalen!

På tross av utfordringene som har oppstått med COVID-19 pandemien, ble festivalen gjennomført i 2021, riktignok som en hybridutgave med en kombinasjon av lokale og digitale arrangementer.

Fordi både den globale, regionale og lokale helse- og sikkerhetssituasjonen stadig endrer seg, planlegges også 2022-festivalen med forbehold om endringer. Vi fortsetter imidlertid vår “satellitt-strategi” med våre russiske partnere – der vi planlegger for arrangementer i Petrozavodsk, Nikel, Murmansk og St. Petersburg som blir forbundet med festivalen i Kirkenes. Vi krysser fingrene for at vi på ny kan invitere også til fysiske og sosiale møteplasser! Vår prioritet er imidlertid først og fremst at alle skal være trygge, samtidig som vi viderefører festivalens intensjoner og spesielle, grenseoverskridende profil. Sjekk våre sosiale medier og nettside for siste oppdateringer om festivalen!

Barents Spektakel 2022:
WHERE DO WE GO FROM HERE

En ny gullalder med feiring og forfall? Et etterlengtet gjensyn med venner og familie? Eller en falsk daggry for normalitet? 2022-utgaven av Barents Spektakel-festivalen låner tittelen fra Martin Luther King Jrs bok om likeverd og sosial rettferdighet, og bygger samtidig videre på samtaler fra den digital-fysiske hybridfestivalen i 2021 ‘The Essentials’, om hva som er ‘essensielt’ i samfunnet, kulturen og våre levemåter her i nord. Med et spesielt fokus på bevegelser, mobilitet, fellesskap og gjenoppretting av møteplasser, skal Barents Spektakel igjen bli en plattform for spekulasjoner og fantasi gjennom et grenseoverskridende program med forestillinger, utstillinger, konserter, debatter, diskusjoner, et barkonsept og et kunstsymposium. Vi lever i usikre tider, men også i en overgang – nå er tiden for å spørre oss selv: hvor går vi herfra?

Spørsmålet strekker seg gjennom geografiske, retoriske, miljømessige og politiske områder. Fra den nye politikken og praktiske aspekter ved vaksinepass, og de radikale endringene for reise, turisme og bevegelsesfrihet, til de mer lokale prosessene med å komme oss ut av hjemmene og soverommene våre tilbake til tettpakkede offentlige, sosiale rom – hva er lærdommen vi kan ta med oss ​​fra vår kollektive pandemi-erfaring, så vel som vår spesifikke nordlige historie fra de siste to årene? Hva slags kultur og hvilke levemåter trenger vi nå, i en tidsalder med feilinformasjon, beslutningstaking i folkehelsen og en kommende overgangstid? Bør vi forvente en tilbakegang til hyperforbruk og rask økonomisk vekst, til tross for advarslene om et stadig varmere klima? Hva betyr alt dette i sammenheng med ‘det grønne skiftet’ i nord? Hvordan kan disse tankene og bevegelsene nå ut til lokalsamfunnene i Barentsregionen og hjelpe dem med å holde kontakten i fremtiden? Og hvordan oppmuntrer vi til langsiktig tenkning når vi har disse diskusjonene?

Å stille spørsmål er en naturlig del av livet og det å leve, og festivalen har tenkt å stille mange i år – noen gamle og noen nye. Får vi svarene vi leter etter? Eller er dette en leting som bare vil fortsette?

Den 18. utgaven av Barents Spektakel-festivalen finner sted 23. til 27. februar i Kirkenes og flere ulike arenaer i Russland. Flere detaljer kommer…

Kontakter

Neal Cahoon
curatorial team
Mobile: +47 48 66 82 29
E-mail: neal@pikene.no

 

Inger Blix Kvammen
curatorial team/senior advisor
Mobile: +47 95 06 45 64
E-mail: iblix@online.no

 

Franziska Kraiczy
managing director
Mobile: +47 98 62 95 14
E-mail: franziska@pikene.no

 

Kjetil Nicolaisen
technical manager
Mobile: +47 98 11 78 57
E-mail: kjetil@pikene.no

Ingrid Valan
curatorial team
Mobile: +47 48 14 03 95
E-mail: ingrid@pikene.no

 

Astrid Fadnes
communications
Mobile: ‭+47 97 71 92 34‬
E-mail: astrid@pikene.no

 

Evgeny Goman
project manager
Mobile: +7 963 363 57 22
E-mail: evgenygoman@gmail.com