Program

arr: Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet

onsdag 08/02/17

11:00 - 18:00