Programme

arr: Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet

Thursday 09/02/17

08:30 - 12:00