Programme

arr: Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet

Wednesday 08/02/17

11:00 - 18:00